Zobacz jak pracujemy: co to jest asystentura, jak pomagamy migrantom i migrantkom.
Nomada powstała w 2009 roku, gdy wróciliśmy z emigracji. Postanowiliśmy stworzyć organizację, która odpowiadałaby na takie potrzeby jakie mieliśmy my będąc migrantami.