Według badań Rzecznika Praw Obywatelskich raportowanych jest tylko 5% przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Te przestępstwa nie są postrzegane jako problem, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy ze skali tego zjawiska. A liczba tych przestępstw rośnie z roku na rok.
Nasza metoda pracy community working polega na tym, że staramy się poznać osoby, które mogą być narażone na przestępstwa motywowane uprzedzeniami.