W Nomadzie szerzymy szacunek. Zobacz jak zwracać się do ludzi!
Używanie języka pełnego uprzedzeń i nienawiści jest niebezpieczne: może prowadzić do agresji i przemocy fizycznej.