Instytucja oskarżyciela posiłkowego pozwala osobie poszkodowanej na wzięcie czynnego udziału w postępowaniu karnym.

Navegación principal

Osoba poszkodowana może zadawać pytania, składać wnioski dowodowe. Ma możliwość wypowiedzenia się, przedstawienia swojego punktu widzenia sądowi.