W Nomadzie wierzymy, że integracja jest potrzebna aby budować społeczeństwo równościowe. Dlatego równolegle z pracą na rzecz migrantów edukujemy Polki i Polaków.

Navegación principal

Dzielimy się także wiedzą: prowadzimy szkolenia i warsztaty. Piszemy i publikujemy książki, w których prezentujemy perspektywę migrantów i migrantek. Tworzymy przewodniki na temat współpracy z migrantami adresowane do pracowników instytucji i urzędów.